สัมมนา "เลี้ยงไก่ให้ทันโลก (โรค)"

งานเกษียณบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์

สัมมนา "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 2563"

ยินดีบัณฑิตใหม่ สัตวแพทยศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตใหม่ น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

สัมมนา "กุ้งขี้ขาว วิกฤตการณ์เลี้ยงกุ้ง เมืองไทย"

สัมมนา “Current Concepts on Nephrology & Urology”

งานสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 66 ปี

28 ธ.ค. 2563

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ลงทะเบียนออนไลน์..ที่นี่

ประกาศรับสมัคร นายก KUVA รับเลือกตั้ง

คุณสมบัติ

1. เป็นนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มีประสบการณ์ การบริหารงานในองค์กร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. อายุ ไม่น้อยกว่า 30 ปี บริบูรณ์

ระยะเวลารับสมัคร
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564

ใบสมัครออนไลน์

อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


เวลา
<<มีนาคม 2564>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
ออนไลน์
 
 
วันนี้
 
 
วานนี้
 
 


เริ่มนับ
     

สัตวแพทยสภา (CE)
ThaiVMA
VPAT
KUVA FaceBook