ประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 3 ประจำปี 2562

พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ