สัมมนา "เลี้ยงไก่ให้ทันโลก (โรค)"

งานเกษียณบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์

สัมมนา "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 2563"

ยินดีบัณฑิตใหม่ สัตวแพทยศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตใหม่ น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

KUVIC AiSvS 2020

Online Seminar 23-25 November 2020

สัมมนา "กุ้งขี้ขาว วิกฤตการณ์เลี้ยงกุ้ง เมืองไทย"

สัมมนา “Current Concepts on Nephrology & Urology”

งานสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 66 ปี

28 ธ.ค. 2563

เลื่อนไม่มีกำหนด การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563


อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2564


เวลา
<<มกราคม 2564>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
ออนไลน์
 
 
วันนี้
 
 
วานนี้
 
 


เริ่มนับ
     

สัตวแพทยสภา (CE)
ThaiVMA
VPAT
KUVA FaceBook