สัมมนาวิชาการ
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine 2019

แบบประเมินออนไลน์

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้าสัมมนาได้ที่นี่

ลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบการลงทะเบียน การชำระเงิน

NEXT

แจ้งชำระเงิน

แนบสลิปโอนเงิน แจ้งชำระเงินได้ที่นี่

NEXT
dual phone

ค่าลงทะเบียน 500 บาท

ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี กองทุนสัตวแพทย์เกษตร เลขที่ 374-1-43829-7

ลงทะเบียน

ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ บางเขน