ปิดรับลงทะเบียน

สัมมนาวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ทันโลกทันเหตุการณ์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 2562

แบบประเมินออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 2562 (คุณบุญธรรม)
Current and future of monogastric nutrition in Thailand (อ.เสกสม)
Feed-Dr Anurojana (KUVA 2018-11-29)
นำเสนอ291161 (น.สพ. รักไทย)
อาหารสัตว์ดี เลี้ยงสัตว์มีกำไร1 (คุณทวีเดช)


ลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้าสัมมนาได้ที่นี่

ปิดรับลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบการลงทะเบียน การชำระเงิน

NEXT

แจ้งชำระเงิน

แนบสลิปโอนเงิน แจ้งชำระเงินได้ที่นี่

NEXT
dual phone

ค่าลงทะเบียน 500 บาท

ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี กองทุนสัตวแพทย์เกษตร เลขที่ 374-1-43829-7

ลงทะเบียน

สถานที่ โรงแรม รามา การ์เดนส์
ห้องแกรนด์บอลรูม