สัมมนาวิชาการ

"Social marketing for vet : ติดอาวุธการตลาด ด้วย Facebook และ Line Official account "

ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30น.