• 02-7971967


สัตวแพทย์ร่วมใจ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์เลี้ยง

ข้อตกลง และเงื่อนไขในการให้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ www.kuva.or.th ในการใช้เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่รายชื่อสถานพยาบาล ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ "สัตวแพทย์ร่วมใจ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์เลี้ยง" โดยทางเว็บไซต์จะเป็นผู้รับข้อมูลจากสถานพยาบาล เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลที่จะติดต่อขอใช้บริการจากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้ลงข้อมูลจะเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น โดยเว็บไซต์เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์เท่านั้น

*** วิธีร่วมรณรงค์ ***
1.เข้าเว็บไซต์ http://www.kuva.or.th/dog/
2.คลิ๊กที่ สถานพยาบาลสัตว์
3.ยอมรับเงื่อนไขการประกาศ
4.กรอกข้อมูลทุกช่อง โดยเฉพาะเงื่อนไขการให้บริการ ระยะเวลาของเงื่อนไข หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
5.คลิกบันทึก

ยอมรับเงื่อนไข