สัมมนาสัตว์ปีก "เลี้ยงไก่ให้ทันโลก (โรค)"

  • วันอังคารที่  ๒๐  ตุลาคม  2563 เวลา 13.00-๑7.๐๐ น.  ณ ห้อง ๕๐๕  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบฯ  (โรงพยาบาลสัตว์หลังเก่า)  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • หัวข้อ chronic low-grade inflammation การอักเสบเรื้อรังของทางเดินอาหารไก่  โดย น.สพ. ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หัวข้อ ปัญหาไก่ขาเสีย แก้อย่างไร โดย น.สพ.อนุโรจน์ ปัญญาวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
รายละเอียด คลิกที่นี่

งานเกษียณบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 2563"

พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUVA ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

KUVIC AiSvS 2020

Online Seminar 23-25 November 2020

Now Open Registration

สัมมนาสัตว์น้ำ "กุ้งขี้ขาว วิกฤตการณ์เลี้ยงกุ้ง เมืองไทย"

สัมมนาสัตว์เล็ก “Current Concepts on Nephrology & Urology”

แสดงความยินดี ประธานคนใหม่ WSAVA

นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ พร้อมตัวแทนกรรมการบริหารสมาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานบอร์ดบริหารคนใหม่ของสมาคม WSAVA 2020-2022


พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


เวลา
<<ธันวาคม 2563>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
ออนไลน์
 
 
วันนี้
 
 
วานนี้
 
 


เริ่มนับ
     

สัตวแพทยสภา (CE)
ThaiVMA
KUVIC AiSvS 2020
VPAT
KUVA FaceBook