ปิดรับลงทะเบียน

สัมมนาวิชาการ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
Clinical Update in Small Animal Gastroenterology & Hepatology

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้าสัมมนาได้ที่นี่

ปิดรับลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบการลงทะเบียน การชำระเงิน

NEXT

แจ้งชำระเงิน

แนบสลิปโอนเงิน แจ้งชำระเงินได้ที่นี่

NEXT
dual phone

ค่าลงทะเบียน 500 บาท

ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี กองทุนสัตวแพทย์เกษตร เลขที่ 374-1-43829-7

ลงทะเบียน

ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์