สัมมนาวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ทันโลกทันเหตุการณ์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 2562

แบบประเมินออนไลน์

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้าสัมมนาได้ที่นี่

NEXT

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบการลงทะเบียน การชำระเงิน

NEXT

แจ้งชำระเงิน

แนบสลิปโอนเงิน แจ้งชำระเงินได้ที่นี่

NEXT
dual phone

ค่าลงทะเบียน 500 บาท

ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี กองทุนสัตวแพทย์เกษตร เลขที่ 374-1-43829-7

ลงทะเบียน

สถานที่ โรงแรม รามา การ์เดนส์
ห้องแกรนด์บอลรูม