คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
ครั้งที่ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลดไฟล์
 สัมมนาพิเศษ African Swine Fever “รู้ลึก เข้าใจ ไม่ประมาท” วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ASF-Dr-Manakorn(KUVA 2018-09-01).pdf

ASF-Dr-Yonlayong(KUVA 2018-09-01).pdf

ASF&CSF-ProfRoongrojeT(KUVA 2018-09-01).pdf

 สัมมนาครั้งที่ 2/2561 Common pig bacteria with an uncommon impact พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 Streptococcosis-Dr. Pichai (KUVA 2018-08-15).pdf

Swine Erysipelas-Dr. Alongkot (KUVA 2018-08-15).pdf
ASF-Dr.YonlayongDr.Manakorn(KUVA2018-08-15).pdf
APP-Dr. Pariwat (KUVA 2018-08-15).pdf
E. coli Episode8-Dr. Nattawut (KUVA 2018-08-15).pdf
 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่1/2561 โรค(เก่า)ใหม่ในสัตว์ปีกที่ควรรู้จัก วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.40 น. HepatitisKUVA2018-06-22.pdf