ภาพกิจกรรม

หลายท่านคงได้รับสาระความรู้มากมายกับ สัมมนาออนไลน์ “ความปกติใหม่ในสถานพยาบาลสัตว์ หลังโควิด-19” New normal in vet clinics and hospitals after COVID-19
♥️รับชมย้อนหลัง webinar Rerun-New Normal in Vet Clinics and Hospitals after COVID-19 ได้ที่
https://attendee.gotowebinar.com/register/8864301633283966735
by GoToWebinar♥️

วิทยากรโดย

  • น.สพ.ถิรวัฒน์ สุมาลัย (หมอตุ๊) โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม
  • น.สพ.เผด็จ ศิริดำรง (หมอหนึ่ง) โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน
  • สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช (หมออ้น) โรงพยาบาลสัตว์ไอเวท
  • น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม (หมอเบนซ์) โรงพยาบาลสัตว์ SLV

 

ผู้ดำเนินรายการ

  • น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์ บรรณาธิการอำนวยการ VPN

 

จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์(KUVA) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม
โทรศัพท์ 02-797-1967
kvetalumni@gmail.com