ภาพกิจกรรม

พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้อง 505  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

หัวข้อ การจัดการแบบมุ่งผลลัพธ์ สไตล์ อาจารย์ก้อย โดย ผศ.น.สพ.ปริวรรต พูลเพิ่ม 

หัวข้อ การจัดการด้านสุขภาพ สไตล์ อาจารย์ติ๋ม โดย รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์