ภาพกิจกรรม

อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ  (โรงพยาบาลสัตว์หลังเก่า)  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวข้อ chronic low-grade inflammation การอักเสบเรื้อรังของทางเดินอาหารไก่  โดย น.สพ. ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หัวข้อ ปัญหาไก่ขาเสีย แก้อย่างไร โดย น.สพ.อนุโรจน์ ปัญญาวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์