ภาพกิจกรรม

นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563
และแสดงความยินดีกับ นายสัตวแพทย์ ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ที่สำเร็จวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกสัตวแพทยศาสตร์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์